Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Drugi przetarg na sprzedaż drewna

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Drugi przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, iż w wyniku warunków atmosferycznych w styczniu 2010r. (śnieg, deszcz i niska temperatura) uległ zniszczeniu drzewostan leśny.

W związku z powyższym oferujemy do sprzedaży po przeprowadzeniu przetargu ustnego drewno „na pniu” (do samodzielnej wycinki i obróbki) w lasach gminnych na terenie gminy Ogrodzieniec na niżej wymienionych działkach:

Lp.

Położenie

Nr działki

Karta mapy

Powierzchnia

w ha

1

Ryczów

563

15

0,4786

2

Ryczów

564

15

0,3535

3

Podzamcze

1627/3

9

2,2531

4

Podzamcze

1627/8

9

5,3063

5

Podzamcze

1956

10

1,1129

6

Podzamcze

2033

11

0,8378

7

Podzamcze

1757 (część działki)

9

ok. 8 ha

Zasady sprzedaży drewna.

1. Drugi przetarg ustny dla działek określonych powyżej zlokalizowanych w okolicach Ryczowa i Podzamcza odbędzie się 8 kwietnia 2010 r. o godz.9.00 na sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42,
2. Przetarg ustny odbędzie się zgodnie z poniższymi zasadami:
a. po rozpoczęciu przetargu, uczestnicy proponują postąpienia,
b. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
c. uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,
d. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
e. po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
3. Czyszczenie lasu polegające w szczególności na uprzątnięciu gałęzi, wierzchołków, wywrotów i złomów oraz wywóz pozyskanego drewna z lasu odbywać się będzie w okresie od 12 kwietnia 2010r. do 15 czerwca 2010r.
4. Obowiązkiem nabywcy będzie wycinka drewna, obróbka i przygotowanie do odbioru przez leśniczego na własny koszt.
5. Pozyskane drewno będzie podlegać legalizacji przez leśniczego, który będzie nadzorował pracę w lesie.
6. Nabywca zobowiązuje się do wykonania prac w sposób bezpieczny i na własną odpowiedzialność.
7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przy wykonywaniu wycinką drzew przez nabywcę. Odpowiedzialność za wykonaną pracę przy wycince ponosi nabywca.
8. Przed wywozem z lasu pozyskane i zalegalizowane drewno zostanie każdorazowo oszacowane .
9. Cena wywoławcza 1 mp pozyskanego drewna wynosi 8 zł (osiem złotych) plus należny podatek VAT 22%.
10. Proponowana przez uczestnika cena obejmuje całość drewna podlegającego wycince na działce, zarówno opałowego, jak i tartacznego.
11. Należność za pozyskane drewno należy wpłacić na kontu Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Bank Spółdzielczy w Zawierciu O/Ogrodzieniec nr 75 8442 1010 2001 0000 4705 0001.
12. W przypadku działek o dużej powierzchni istnieje możliwość podzielenia działek na mniejsze części.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2010-04-07 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.