Gmina Ogrodzieniec uprzejmie informuje, że postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone i dostępne na bezpłatnej platformie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list
Dostępne podkategorie:

Wyniki wyszukiwania w kategorii: Przetargi
w następujących ramach czasowych: 2015-10-01 - 2015-10-31