Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Polityka prywatności

Wyświetl stronę główną » Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie

powiadamiania SMS

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gmina Ogrodzieniec reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z siedzibą w Ogrodzieńcu przy pl. Wolności 25.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail: iodo@ogrodzieniec.pl, tel. 500273055

3. Pana/i dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest otrzymywanie informacji za pomocą wiadomości SMS, dotyczących zagrożeń i ostrzeżeń, informacji dotyczących kwestii o charakterze społecznym, wydarzeń kulturalnych i sportowych, informacji komunalno – gospodarczych i innych istotnych powiadomień związanych z działalnością Gminy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług masowej wysyłki powiadomień SMS, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem/upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. Dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji i kategorii archiwalnych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. nr 14, poz. 67)

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/Pani danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi powiadamiania SMS.

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.