Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » 

funkcja:

telefon:

tel. wewn.:

fax:

e-mail:

admin@ogrodzieniec.pl

Przypisane kategorie:

Burmistrz Gminy

Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych

Biblioteka publiczna w Ogrodzieńcu

Majątek publiczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Informatory budżetowe

Procedura uchwalania budżetu

Informacje z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Informacje o mieniu komunalnym Gminy Ogrodzieniec

Założenia do projektu budżetu

Układy wykonawcze budżetu

Majątek jednostek organizacyjnych

Wykonanie budżetu, pomoc publiczna, umorzenia.

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej

Roczna informacja o stanie zobowiązań i należności

Kontrole finansowe

Spis spraw

Sprawy obywatelskie

Finanse, podatki

Budownictwo, nieruchomości

Gospodarka komunalna

Mieszkania

Ochrona środowiska

Działalność gospodarcza

Dane

Aktualności

Aktualności - Inwestycje gminne

Aktualności - Programy współpracy z innymi organizacjami

Aktualności - Sprawy obywatelskie

Aktualności - Finanse, podatki

Aktualności - Architektura, geodezja, rolnictwo

Aktualności - Działalność gospodarcza

Aktualności - Budownictwo, nieruchomości

Aktualności - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Aktualności - Ochrona środowiska

Aktualności - Mieszkania

Aktualności - Gospodarka komunalna

Aktualności - Obrona cywilna

Aktualności - Unia Europejska

Aktualności - Pomoc i opieka społeczna

Aktualności - Oświata, kultura, turystyka,sport

Aktualności - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Aktualności - Rada Miejska

INFORMACJE O WYBORACH

Urząd Gminy

Siedziby referatów

Wybory samorządowe uzupełniające 2005

Godziny urzędowania

Urząd informuje

Sekretarz

Radca prawny

Skarbnik Gminy

Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania

Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Administrator Bezpieczeństwa

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Radca Prawny

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem

Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Referat Spraw Społecznych i Promocji

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Referat Finansowy

Referat Organizacyjny

Regulamin pracy

Statut

Jednostki pomocnicze

Stanowiska

Konsultacje społeczne

ODPADY KOMUNALNE

Plany zagospodarowania przestrzennego

Regulamin

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Zebrania Wiejskie

Bezpieczeństwo i zarz. kryzysowe

Zadania i kompetencje

Burmistrz informuje

Zarządzenia Burmistrza

Sprawozdania z realizacji uchwał

Odpowiedzi na zapytania radnych i mieszkańców na sesjach

Przyjęcia interesantów

Uchwały budżetowe

Unia Europejska

Rada Miejska

Ogłoszenia o terminach sesji

Terminy, tematy poruszane na najbliższych posiedzeniach komisji

Uchwały Rady

Projekty uchwał

Projekty uchwał-kadencja 2010-14

Archiwalne Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia składane przez radnych i mieszkańców

Plany pracy Komisji Rady Miejskiej

Rada Miejska-dane kontaktowe

Kompetencje Rady Gminy

Zakresy kompetencji komisji Rady Miejskiej

Skład Rady

Dyżury i przyjęcia interesantów

Przewodniczący Rady

Radni Rady Miejskiej

Komisje Rady

Uchwały

Organizacje pozarządowe

Zespół Folklorystyczny "Wrzos" Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie Kolonii

Jurajski Klub Hodowców Gołębi Sportowych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Protokoły

Spółka Zamek

Projekty unijne i inne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przejrzysta Polska

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Nabór na stanowiska pracy

Oświadczenia majątkowe

Zamek Sp. z o.o

Zakład Przerobu i Składowania Odpadów Sp. z o.o

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Jednostki organizacyjne

Rada Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy: Anna Pilarczyk

Sekretarz Miasta i Gminy: Maria Milejska

Skarbnik Miasta i Gminy: Arkadiusz Ilski

Oświadczenia majątkowe-kadencja 2006-2010r.

Oświadczenia majątkowe-kadencja 2010-2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przetargi

Protesty poprzetargowe

Rozstrzygnięcia protestów poprzetargowych

Rejestry i ewidencje

Informacja o środowisku

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych

Decyzje środowiskowe

Podatki, taryfy i opłaty lokalne

Utylizacja zużytego sprzętu

Kierunki polityki społecznej i gospodarczej gminy

Projekty, regulaminy, plany i programy gminne

Gazeta Ogrodzieniecka

Gminne Centrum Informacji

KATALOG INWESTYCYJNY

Przedsiębiorcy

Nieudostępnione w BIP

Wybory parlamentarne 2011

Wybory samorządowe 2010r.

Wybory prezydenckie 2010r.

Wybory do PE-2009

Wybory parlamentarne 2007

Wybory samorządowe 2006r.

Petycje

Sprawozdania z kontroli

Numer konta bankowego

Wybory do PE-2014

Wybory samorządowe 2014r.

Obligacje

Tłumacz dla osób niesłyszących

Zarządzenia, rok 2002

Zarządzenia, rok 2003

Zarządzenia, rok 2004

Zarządzenia, rok 2005

Zarządzenia, rok 2006

Zarządzenia, kadencja 2006-2010

Zarządzenia, kadencja 2006-2010 - rok 2008 r.

Zarządzenia, kadencja 2006-2010 - rok 2007 r.

Zarządzenia, kadencja 2006-2010 - rok 2006 r.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (22 września 2006r.)

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (19 października 2006r.)

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (24 sierpnia 2006r.)

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (20 lipca 2006r.)

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (30 czerwca 2006r.)

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (29 maja 2006r.)

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (27 kwietnia 2006r.)

XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (16 luty 2006r.)

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (30 stycznia 2006)

XL Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (27 grudnia 2005 r.)

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (28 listopada 2005r.)

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (26 września 2005r.)

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (22 sierpnia 2005r.)

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU(22 lipca 2005r.)

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (6 lipiec 2005r.)

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej W Ogrodzieńcu-27 czerwca 2005 r.godz.15.30

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (3 czerwca 2005 r.godz.15.00)

XXXII Sesja Rady Miejskiej (28 kwietnia2005 r.godz.15.00)

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (30 marca 2005 r. godz.15.00)

XXX NAZDZWYCZAJNA Sesja Rady Miejskiej (11 marca 2005 r.)

XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU (28 luty 2005 r. godz.16.00)

XXVIII Sesja Rady Miejskiej (7 luty 2005 r.)

XXVII Sesja Rady Miejskiej (28 grudnia 2004 r.)

XXVI Sesja Rady Miejskiej (2 grudnia 2004 r.)

XXV Sesja Rady Miejskiej (5 listopada 2004 r.)

XXIV Sesja Rady Miejskiej (12 października 2004 r.)

XXIII Sesja Rady Miejskiej (24 sierpnia 2004r.)

XXI Sesja Rady Miejskiej (15 czerwca 2004 r.)

XXII Sesja Rady Miejskiej (17 sierpnia 2004r.)

XX Sesja Rady Miejskiej (7 czerwca 2004r.)

XIX Sesja Rady Miejskiej (26 kwietnia 2004r.)

XVIII Sesja Rady Miejskiej (30 marca 2004r.)

XVII Sesja Rady Miejskiej (10 lutego 2004 r.)

XVI Sesja Rady Miejskiej (30 stycznia 2004 r.)

XV Sesja Rady Miejskiej (22 grudnia 2003r.)

XIV Sesja Rady Miejskiej (27 listopada 2003r.)

XIII Sesja Rady Miejskiej (21 października 2003r.)

XII Sesja Rady Miejskiej (8 września 2003r.)

XI Sesja Rady Miejskiej (31 lipca 2003r.)

X Sesja Rady Miejskiej (30 czerwca 2003r.)

IX Sesja Rady Miejskiej (29 maja 2003r.)

VIII Sesja Rady Miejskiej (25 kwietnia 2003r.)

VII Sesja Rady Miejskiej (31 marca 2003r.)

VI Sesja Rady Miejskiej (4 marca 2003r.)

V Sesja Rady Miejskiej (31 stycznia 2003r.)

IV Sesja Rady Miejskiej (12 grudnia 2002r.)

III Sesja Rady Miejskiej (5 grudnia 2002r.)

II Sesja Rady Miejskiej (27 listopada 2002r.)

I Sesja Rady Miejskiej (16 listopada 2002r.)

Kadencja 2006-2010r.

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (6 czerwca 2008r.)

XXII Sesja Rady Miejskiej (28 maja 2008r.)

XXI Sesja Rady Miejskiej (28 kwiecień 2008r.)

XX Sesja Rady Miejskiej (28 marzec 2008r.)

XIX Sesja Rady Miejskiej (21 luty 2008r.)

XVIII Sesja Rady Miejskiej (31 stycznia 2008r.)

XVII Sesja Rady Miejskiej (21grudnia 2007r.)

XVI Sesja Rady Miejskiej (29 listopad 2007r.)

XV Sesja Rady Miejskiej (12 listopad 2007r.)

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (18 październik 2007r.)

XIII Sesja Rady Miejskiej (26 września 2007r.)

XII Sesja Rady Miejskiej (13 sierpnia 2007r.)

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (5 lipiec 2007r.)

X Sesja Rady Miejskiej (19 czerwca 2007r.)

IX Sesja Rady Miejskiej (29 maja 2007r.)

VIII Sesja Rady Miejskiej (25 kwietnia 2007r.)

VII Sesja Rady Miejskiej (29 marca 2007r.)

III Sesja Rady Miejskiej (21 grudzień 2006r)

VI Sesja Rady Miejskiej (27 lutego 2007r.)

V Sesja Rady Miejskiej (24 stycznia 2007r.)

IV Sesja Rady Miejskiej (28 grudzień 2006r.)

II Sesja Rady Miejskiej (1 grudzień 2006r.)

I sesja Rady Miejskiej (19 październik 2006r.)

Protokoły-kadencja 2006-2010

Protokoły-kadencja 2002-2006

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Starszy Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej

Starszy Referent ds Świadczeń Rodzinnych

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Ogrodzieńcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ogrodzieńcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gieble

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podzamczu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryczowie

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Ogrodzieńcu

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo Wychowawczych

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Danuta Mikoda

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Łypaczewski

Adamusińska Zofia

Cholewa Marek

Lipiński Marian

Łypaczewski Robert

Marek Ewa

Milejska Maria

Mizera Anna

Mogiła Zdzisław

Molenda Tadeusz

Orman Stanisław

Osys Stanisław

Perkowski Michał

Podsiadło Eugeniusz

Wałek Grzegorz

Wyleciał Tomasz

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.