Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecpiątek, 17 sierpnia 2018 r.

imieniny: Anita, Eliza

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu od 1 maja 2008r.

Strona główna » Elektroniczna Skrzynka Podawcza » Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu od 1 maja 2008r.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC na platformie EBOI

Urząd Miasta i Gminy informuje, że od 1 kwietnia 2011 została uruchomiona  oficjalna Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMiG Ogrodzieniec pod adresem:

https://ogrodzieniec.eboi.pl/


Prosimy interesantów o składanie wniosków na platformie EBOI, która ma większą funkcjonalność niż platforma ePUAP

Zasady zakładania konta i załatwiania spraw na platformie EBOI są podobne jak na platformie ePUAP. Szczegóły zostały opisane poniżej.

Na platformie przygotowano 20 eFormularzy, dzięki którym można załatwić sprawę w formie elektronicznej, bez konieczności stawienia się w urzędzie:

(opcja: Złóż Wniosek-Wypełnij eFormularz)


Wszystkie sprawy jakie załatwia Urząd są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Korzystając z opisu procedury zawartego przy każdej ze spraw oraz z załączników, można założyć sprawę na platformie EBOI

(opcja: Złóż Wniosek-"Wyślij nietypowy wniosek)

pod warunkiem, ze będzie podpisana przez interesanta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP.


Możliwe jest oczywiście dołączenie do sprawy plików przygotowanych osobiście przez interesanta, ale w akceptowalnych formatach:
- DOC, DOCX, RTF, ODT
- XLS, XLSX, CSV,ODS
- XML
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
- PDF
- ZIP, RAR,

Składany w takiej postaci wniosek musi być podpisany Profilem Zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez  kwalifikowane polskie centrum certyfikacji. Lista podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne jest na bieżąco aktualizowana przez Narodowe Centrum Certyfikacji: https://www.nccert.pl/podmioty.htm

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Urząd nie jest zobligowany do załatwiania spraw przesłanych droga e-mailową.

Inne metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu, tj, w poniedziałek: w godz. 8:00-16.00, wtorek-piątek: w godz. 7.30- 15.30, na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
- Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Urzędu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC na platformie ePUAP

Adres Skrzynki Podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /qdj1qo562c/skrytka

UWAGA: Aby można było złożyć wniosek do urzędu, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP /konto jest bezpłatne/ oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

ESP UMiG Ogrodzieniec na platformie ePUAP posiada uniwersalny eformularz "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu", za pomoca którego mozna złożyć podanie w formie elektronicznej i dołaczyć załączniki w następujących formatach:

- DOC, DOCX, RTF, ODT
- XLS, XLSX, CSV,ODS
- XML
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
- PDF
- ZIP, RAR,

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów, itp. znajdują się na platformie internetowej MSWiA - ePUAP.

 

 WIADOMOSCI ARCHIWALNE

 


Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - art. 58 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm.). ustanawia dzień 1 maja 2008 r. terminem kiedy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu uruchomiona zostanie elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
sprawa@ogrodzieniec.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu akceptuje format poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.
W szczególności przy danych tekstowych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru będzie realizowane na internetowej platformie e-PUAP, która stanowić będzie bazę formularzy elektronicznych służących do załatwienia określonej sprawy.

W chwili obecnej na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu znajduje się lista wszystkich spraw wraz z procedurami oraz załącznikami, które można dostarczyć do Urzędu po ich uzupełnieniu i podpisaniu pismem odręcznym. 1 maja zostanie uruchomiony serwis www platformy e-PUAP z możliwością podpisywania załączników do spraw podpisem elektronicznym i wysłania do urzędu na adres sprawa@ogrodzieniec.pl.

Ponadto dostępne będą formularze elektroniczne większości spraw załatwianych w urzędzie w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej platformy e-PUAP. Dane z wypełnionego e-formularza po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostaną przesłane do urzędu na adres poczty elektronicznej. W dalszej perspektywie - trafią do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, którego wdrożenie jest planowane na drugą połowę 2009 roku.

Każdy dokument elektroniczny zostanie opatrzony Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, które w formie elektronicznej zostanie przekazane do interesanta na jego skrzynkę kontaktową uprzednio założoną na platformie e-PUAP Urzędu Miasta i Gminy.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - będzie mogło także być zapisane na dyskietce magnetycznej w formacie MS DOS 3,5", dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pendrive.

Urzędowe poświadczenie odbioru zostanie zapisane na tym samym nośniku, na którym dostarczono dokument elektroniczny.

Poświadczenie to będzie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w pokoju 21 - I piętro (Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu , ul. Plac Wolności 25).
W momencie odbioru decyzji przez klienta zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Nadania. które klient będzie musiał potwierdzić własnym podpisem elektronicznym, po czym zostanie mu udostępniona możliwość pobrania całego pisma.

Wymagania:

1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z czterech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

UNIZETO SA - Certum,
PWPW SA - Sigillum,
KIR SA - Szafir.
Mobicert

2. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
3. Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane w godzinach funkcjonowania Urzędu, w pokoju 21 - I piętro (Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu , ul. Plac Wolności 25).

Kategoria główna artykułu to: Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2008-02-27 13:23:34.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2008-02-27 13:23:34.
czytano: 14887 razy, id: 903
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2013-12-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2013-12-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2013-12-12
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2013-12-12
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2012-10-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-11-07
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-14
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-14
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-14
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2011-04-14
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-14
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-05-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-04-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-04-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-03-10
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-03-01
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-03-01
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-02-27
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka