Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja - dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Informacja - dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju

RODZICE! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I JEDNOLITEGO STROJU!

Informujemy, że wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego (Dz.U. nr 120, poz. 819). Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – czerwiec 2007 r.).

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników:

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3.
Wartość pomocy wynosi:
• klasa 0 – do 70 zł
• klasa I – do 130 zł
• klasa II – do 150 zł
• klasa III – do 170 zł

1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole (lub w przedszkolu), w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008, przy czym do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów.
2. Rodzice dokonują zakupu podręczników.
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Po otrzymaniu środków od organu prowadzącego, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy podanej wyżej.

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitych strojów jest udzielana uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Dziecko uprawnione otrzyma dofinansowanie na zakup jednolitego stroju w wysokości 50 zł.
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008, przy czym do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów.
2. Po otrzymaniu środków od organu prowadzącego, dyrektor szkoły wypłaca rodzicom uczniów kwotę 50 zł na jednego ucznia, któremu przyznano pomoc. Nie jest wymagany dowód zakupu stroju.
Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków, które są dostępne w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu w Ogrodzieńcu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Formularze do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania
format *.doc | format *.pdf

2. Informacja o dochodach
format *.doc | format *.pdf

Informacje

Rejestr zmian

2007-07-12 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.