Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecpiątek, 17 sierpnia 2018 r.

imieniny: Anita, Eliza

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad oraz projekty uchwał - XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał-kadencja 2014-18 » Porządek obrad oraz projekty uchwał - XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Podtytuł: 20 lutego 2018 r.

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, informuje:

 20 lutego 2018 r. o godz.13.00

(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42)

odbędzie się XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVIII/2018.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2018.

6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/370/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018-2032.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.

13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i pytania Radnych.

14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

15.  Wnioski i oświadczenia.

16.  Zamknięcie obrad.


Informuje się, że w dniu  20 lutego 2018 r. w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbędzie się:

  • godz. 12.00 wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu .

Przedmiot posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał dot. sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2018-02-13.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:51:36.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2018-02-13 14:51:36.
czytano: 202 razy, id: 4329
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-02-19
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-02-13
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-02-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2018-02-13
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka