Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecniedziela, 23 września 2018 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: 19 września 2017 r.

Uchwała Nr XLII/321/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ogrodzieniec
 
 Uchwała Nr XLII/322/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/320/2009 z dnia 6 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 
 Uchwała Nr XLII/323/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Ogrodzieniec
 
 Uchwała Nr XLII/324/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkolno przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 
 Uchwała Nr XLII/325/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przebudowy chodnika przy ulicy
 Bzowskiej w miejscowości Fugasówka, Gmina Ogrodzieniec.
 
 Uchwała Nr XLII/326/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
 Uchwała Nr XLII/327/2017 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok
 
 Uchwała Nr XLII/328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na umowy dzierżawy terenu stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec, położonego w Ogrodzieńcu, na czas oznaczony do czternastu lat.
 
 Uchwała Nr XLII/329/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy terenu stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec, położonego w Ogrodzieńcu, na czas oznaczony do czternastu lat, z dotychczasowymi dzierżawcami.
 
 Uchwała Nr XLII/330/2017 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2017-09-19.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2017-09-19 07:35:46.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2017-09-19 07:35:46.
czytano: 401 razy, id: 4242
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-09-21
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2017-09-19
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka