Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/3798

Informacja na temat składowania odpadów przemysłowych na terenie cegielni

W związku z informacją wyemitowaną w dniu 3.07 br. przez stację TVN w programie UWAGA! o składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia na terenie cegielni należącej do firmy KERAM sp. z o.o. przy ul.Kosciuszki 192 w Ogrodzieńcu, w związku z podejrzeniem zagrożenia środowiska naturalnego, w dniu 8.07.2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który przeprowadził wizję lokalną na terenie zakładu i przeprowadził rozmowę z p.Andrzejem Cieślikiem - współwłaścicielem firmy. W wyniku oględzin na miejscu i rozmów ustalono:

1. W czynnym wyrobisku gliny na terenie Zakładu Górniczego Ogrodzieniec magazynowane są odpady poprodukcyjne o półpłynnej konsystencji (mocno zawodnionej) koloru ciemno-grafitowego. Część odpadów na skutek odparowania wody posiada konsystencję stałą. Według oświadczenia współwłaściciela firmy KERAM sp. z o.o. odpady pochodzą z jednej z hut należących do koncernu AcelorMittal Poland.

2. Współwłaściciel firmy KERAM sp. z o.o. oświadczył, że odpady są składowane zgodnie z uzyskaną Decyzją Starosty Zawierciańskiego i wykorzystywane będą jako dodatek do urabianej w wyrobisku gliny zgodnie z opracowaną technologia produkcji cegły i pustaków ceramicznych. Ich dodatek ma poprawić parametry skurczu gliny podczas jej wypalania. Na taką technologię zakład posiada odpowiednie certyfikaty.

3. Na okoliczność składowania odpadów Zakład był kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Częstochowie. Pobrano w czasie kontroli próbki odpadów, które są w chwili obecnej badane w akredytowanym laboratorium.

4. Wyniki badań składowanych w spągach wyrobiska odpadów, między innymi dopuszczalnych norm metali ciężkich oraz zaleceń, zostaną przekazane zainteresowanym stronom najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu i będą kluczowe dla dalszych czynności prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy.

Sporządził:

   Sekretarz GZZK – Marek Kwoczała