Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/3330

ZGK ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Podtytuł: Dzierżawa części nieruchomości ( działka nr 2142/2 i 2144/2) zabudowanej Domem Przedpogrzebowym wraz z częścią drogi dojazdowej położonej na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu.