Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/1676

Informacja

Podtytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży położonych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.