Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Podtytuł: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Hurtowy skup i sprzedaż złomu”.

Ogrodzieniec, 09.01.2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

i n f o r m u j e,

że w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, zamieszczono w dniu 8.01.2008 r. dane o wniosku złożonym przez firmę JARMAX Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 68b, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Hurtowy skup i sprzedaż złomu”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Ogrodzieniec przy ul. Kościuszki 123 a na działce o nr geodezyjnym 625/14.

Zgodnie z przepisami, wnioskowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć , dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. W trakcie postępowania administracyjnego raport o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia został wykonany.

Dane o wniosku zawarte w wykazie, wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pok. 35.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 21 dni od zamieszczenia w wykazie danych o wniosku, tj. do dnia 29 stycznia 2008 r. można składać uwagi i wnioski odnośnie tego przedsięwzięcia w UMiG Ogrodzierniec, pokój 35 w godzinach od 7.30 do 15.30 ( w poniedziałki od 8.00 do 16.00).

Z up. BURMISTRZA MIASTA i GMINY
mgr Dariusz Ptaś
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2008-01-15 08:52:22.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2008-01-15 08:52:22.
czytano: 1180 razy, id: 864
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-03-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-01-15
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka