Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ceny jednostkowe usług geodezyjnych

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ceny jednostkowe usług geodezyjnych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
W OGRODZIEŃCU PLAC WOLNOŚCI 25

o g ł a s z a


zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ceny jednostkowe usług geodezyjnych takich jak :
aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych - 1 ha
nowy pomiar syt-wys – 1 ha
podział geodezyjny 1 działka, następna działka
rozgraniczenie nieruchomości – 1 działka
wznowienia granic – 1 działka
opis i mapa do celów prawnych – 1 działka

Zakres usług wg potrzeb zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienia będą realizowane w terminie do 15 grudnia 2003r.

Oferty będą oceniane wg kryterium :

cena 100 %

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “ Usługi Geodezyjne” należy złożyć do dnia 25 lipca 2003r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu M i G Ogrodzieniec Plac Wolności 25 pokój nr 22.
Otwarcie nastąpi w dniu 25 lipca 2003r. godz.9.30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 32.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Wanda Łydka tel. 67-230-55 lub 6732121 – 123.
Oferty mogą składać osoby uprawnione do wykonywania tego typu robót .


Ogrodzienie dnia 16.07.2003r.

Informacje

Rejestr zmian

2003-07-16 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.