Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Przetarg nieograniczonyna ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg gminnych o dł. 63 km na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec” oznaczone wg. PKWiU symbolem 90.00.3

Strona główna » Przetargi » Przetarg nieograniczonyna ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg gminnych o dł. 63 km na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec” oznaczone wg. PKWiU symbolem 90.00.3

Urząd Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu Plac Wolności 25

ogłasza
przetarg nieograniczony


na “ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg gminnych o dł. 63 km na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec” oznaczone wg. PKWiU symbolem 90.00.3

Wymagany termin realizacji zamówienia 2 okresy zimowe t.j. od. 1. 11. 2003r do 31 .03. 2005r.
Specyfikacja warunków zamówienia do pobrania w Zarządzie Komunalnym Ogrodzieniec Plac Wolności 42 w cenie 10 zł. /dziesięć złotych /

Osobą upoważnioną do udzielania informacji ze strony zamawiającego jest Zdzisław Kuźniak- kierownik Zarządu Komunalnego tel. 0-32/ 6732081 , 0504064481.

Oferty będą oceniane wg. kryterium: cena - 100 %

Ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg.

1. warunki normalne:
1.1 cena 1 km. odśnieżania samochodem z pługiem lemieszowym lub patrolowym - 10%
1.2 cena 1km. odśnieżania ciągnikiem z pługiem lemieszowym krótkim - 10%
1.3 cena 1 km. zwalczania gołoledzi samochodem pługo-piaskarką - 10%
1.4 cena 1 km zwalczania gołoledzi ciągnikiem wyposażonym w rozrzutnik- 10%
1.6 cena 1 godz. dyżuru sprzętu z obsadą - 5%
1.6 cena 1 km. patrolowania dróg sam. osobowym 5%
2. warunki trudne:
2.1 cena 1godz. odśnieżania samochodem z pługiem ciężkim /klinowym/ - 10%
2.2 cena 1godz. odśnieżania ładowarką Fadroma lub caterpillar - 10%
2.3 cena 1godz. odśnieżania spycharką /DT. 75 - 100kM/ - 10%

3. załadunek i wywóz nadmiaru śniegu na odl. ok. 2km:
3.1 cena 1 godz. sam. samowyładowczego o ład. pow.10 T. - 10%
3.2 cena 1 godz pracy ładowarki - 10%

Oferty należy składać do dnia 2 października 2003r godz. 12.00 w UMiG – Ogrodzieniec Plac Wolności 25 pokój nr 22/ sekretariat/ w zamkniętej i opisanej kopercie “Przetarg na ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2003r. godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 32

Zamówienie będzie realizowane z zastosowaniem preferencji krajowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Spełniają wymogi art.22 ust.2 w/w ustawy
3. Spełniają warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia


Ogrodzieniec dnia 23. września 2003r.
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2003-09-24 12:13:35.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2003-09-24 12:13:35.
czytano: 1494 razy, id: 63
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2003-09-24
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-24
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-24
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka