Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwały podjęte na XXXIII Nadzwyczjanej Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Wyświetl stronę główną » XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu » Uchwały » Kadencja 2018-2023 » Uchwały podjęte na XXXIII Nadzwyczjanej Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok  2021”.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
  w miejscu sprzedaży w 2021 roku.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/317/2021.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/326/2021.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa
  w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXV/237/2020 z dnia 9 czerwca 2020r.
  i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXVI/250/2020 z dnia 
  14 lipca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  Nr XXX/297/2020 z dnia
  24 listopada 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  Nr XXX/303/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  Nr XXX/314/2021 z dnia
  9 lutego 2021 r.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 2013r.
  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w transakcjach handlowych, przypadających Gminie Ogrodzieniec lub jej jednostkom organizacyjnym.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec
  na 2021 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2031.

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-04 19:29

Dodanie artykułu - Piotr Kaczkowski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.