Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE WNIOSKU

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » KONSULTACJE SPOŁECZNE WNIOSKU

Podtytuł: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych”

Gmina Ogrodzieniec  informuje, iż zgodnie z założeniami planuje złożyć wniosek aplikacyjny w odpowiedzi na ogłoszony nabór Nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Wniosek pn.  „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych”  zakłada dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec

1.     Ujęcie wody WO-7573 Ogrodzieniec (Ogrodzieniec, ul. Kościuszki)– instalacja na  gruncie  

2.     Budynek dawnej szkoły w Cementowni i hala sportowa(Ogrodzieniec, Oś. Elizy Orzeszkowej 13) – instalacja na  dachu

3.     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu(adres)- budynek szkoły i przedszkola (Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 67)– instalacja na  dachu.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu decyzja o wyborze  wniosków do dofinansowania planowana jest na listopad  2020r. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest na I kwartał 2021 – IV kwartał  2021r.

Prosimy  o wnoszenie ewentualnych uwag  drogą e-mailową na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl do dnia  27 marca  2020r. Informacje na temat wniosku można uzyskać także pod numerem  telefonu 32  67 09 729.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-04-28 10:28

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kaczkowski

2020-03-18 12:11

Dodanie artykułu - Piotr Kaczkowski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.