Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad oraz projekty uchwał - LV Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Projekty uchwał-kadencja 2014-18 » Porządek obrad oraz projekty uchwał - LV Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Podtytuł: 31 lipca 2018 r.

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, informuje: 
31 lipca 2018r. o godz. 14.00
(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności  42)
odbędzie się LV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  OGRODZIEŃCU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 czerwca 2018r.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Ogrodzieńcu oraz nadania jej statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Ogrodzieniec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Fugasówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Giebło.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Giebło Kolonia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Gulzów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kiełkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Mokrus.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Ryczów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Ryczów Kolonia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Podzamcze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Żelazko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości tj. działki nr 945 położonej w Podzamczu na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości położonej w miejscowości Ogrodzieniec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przejętej w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem 187/17, położonej w obrębie Giebło.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 22. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 24. Wnioski i oświadczenia.
 25. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji

- 31 lipca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się: wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przedmiot posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.
    
- 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Przedmiot posiedzenia:
1. Rozpatrzenie sprawy  dot. zmiany przekształcenia działki nr 126/3  położonej w Żelazku z rolnej na budowlaną.
2. Kontrola Gospodarki Mieszkaniowej administrowanej przez Gminę Ogrodzieniec – ściągalność czynszów, remonty i inwestycje.
3. Sprawy bieżące.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Projekty uchwał-kadencja 2014-18.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-11-14 09:52

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-25 09:40

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-25 09:38

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-25 09:37

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-24 12:57

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2018-07-24 12:37

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2018-07-24 12:22

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.