Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wybory samorządowe 2018 r.

Wyświetl stronę główną » INFORMACJE O WYBORACH » Wybory samorządowe 2018 r.

Strona internetowa Krajowego Biura Wyborczego

Strona internetowa Delegatury KBW w Katowicach

SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl


 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego

  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

 2. Sejmik Województwa Śląskiego - Wyniki wyborów

 3. Rada Powiatu Zawierciańskiego - Wyniki wyborów

 4. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

 5. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

 6. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III z dnia 17 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 7. Wyborco! Znajdź swój lokal wyborczy

  Aplikacja umożliwia wyborcy zlokalizowanie obwodu głosowania, podgląd list głosowania na radnych w jego okręgu wyborczym oraz kandydatów na burmistrza. Pozwala również na wytyczenie trasy dojazdu do lokalu wyborczego.

 8. INFORMACJA
  W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu informuje, że w dniach 01.10.2018 r. - 16.10.2018 r. w godzinach pracy urzędu zostanie udostępniony na pisemny wniosek zainteresowanej osoby spis wyborców (pok. 26).

 9. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 10. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 11. Informacja  Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

 12. POSTANOWIENIE  Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ogrodzieniec

 13. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 14. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w OGRODZIEŃCU z dnia 28 września 2018 r.
  w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 15. Nagranie z przebiegu losowania Obwodowych Komisji Wyborczych - 27 września 2018 r.

 16. Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 24 września 2018 r. - termin i miejsce losowania  Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  -miejsce losowania - Sala Narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu-Plac Wolności 42

 17. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 18. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III z dnia 20 września 2018 r.
  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 19. HARMONOGRAM dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu.
  19 września - godz. 15.30 – 19.00
  20 września - godz. 16.00 – 19.00
  21 września - godz. 16.00 – 19.00
  24 września - godz. 16.00 – 19.00
  25 września - godz. 16.00 – 19.00
  26 września - godz. 16.00 – 24.00

 20. Lista zgłoszonych kandydatów na radnych. - stan na 17.09.2018 r. godz. 24:00

 21. Zarejestrowane listy kandydatów-wybory do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
  Zarejestrowane listy kandydatów-wybory do Rady Powiatu Zawierciańskiego-Okręg nr 3
  Zarejestrowane listy kandydatów-wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego-Okręg nr 7

 22. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu.
  Skład Komisji- stan na 15 września 2018 r.
  1. Elżbieta Iwona Milejska, zgłoszona przez KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”-Przewodniczący
  2. Marta Kusiak, zgłoszona przez KWW ZDROWA GMINA-Wiceprzewodniczący
  3. Andrzej Józef Derda, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,
  4. Lidia Halina Dyszy, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  5. Izabela Elżbieta Kaleta, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM
  6. Ewa Teresa Nędza, zgłoszona przez KWW RDL (uzupełnienie składu)
  7. Jadwiga Anna Pilarczyk, zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY
  8. Marek Leszek Trzepla, zgłoszony przez KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI"
  9. Iwona Urantówka-Chojnacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL

 23. Uchwała Miejskiej Komisji wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 24. HARMONOGRAM dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu.

  13.09.2018 r. - godz. 10.00 - 13.00
  14.09.2018 r. - godz. 15.00 - 20.00
  15.09.2018 r. - godz. 11.00 - 16.00
  17.09.2018 r. - godz. 14.30 - 24.00
  18.09.2018 r. - godz. 14.30 - 19.00

  Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, parter, pok. 11, Nr tel. 32 67 09 724

  Skład Komisji:

  1. Angelika Małgorzata Nitecka-Dygas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL-Przewodniczący
  2. Marta Kusiak, zgłoszona przez KWW ZDROWA GMINA-Wiceprzewodniczący
  3. Andrzej Józef Derda, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,
  4. Lidia Halina Dyszy, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  5. Izabela Elżbieta Kaleta, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM
  6. Elżbieta Iwona Milejska, zgłoszona przez KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”
  7. Ewa Teresa Nędza, zgłoszona przez KWW RDL (uzupełnienie składu)
  8. Jadwiga Anna Pilarczyk, zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY
  9. Marek Leszek Trzepla, zgłoszony przez KWW "OD INICJATYWY DO REALIZACJI"

 25. Urzędnik Wyborczy powołany w mieście Ogrodzieniec: Pani Dorota Suchy

  DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  14.09.2018r w godz. 16.00-17.00
  17.09.2018r. w godz. 16.00-17.00
  19.09.2018r. w godz. 16.00-17.00
  21.09.2018r w godz. 12.00-14.30

  Stały dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00
  tel. 326709724; 692582833
  Siedziba Urzędnika wyborczego: budynek Urzędu Miasta i Gminy, parter pokój Nr 11

 26. Uchwały Miejskiej Komisji wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji

 27. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 28. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 10 września 2018 roku
   o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 29. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 30. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ogrodzieńcu

 31. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach - stan na 28.08.2018 r., godz. 15.00
  - dla gminy Ogrodzieniec

 32. Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  -wybory Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
  -wybory na radnych powiatowych
  -wybory do sejmiku woj. śląskiego

 33. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wybory zostały wyznaczone na dzień 21 października 2018 r.
  - załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

 35. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

Informacje

Rejestr zmian

2018-10-29 14:14

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-26 13:40

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-22 15:31

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-18 10:09

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-08 10:34

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-04 15:32

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-03 09:23

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-02 19:38

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-02 19:20

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-10-01 16:39

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-28 14:05

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-28 14:04

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-25 08:40

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-25 08:38

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-21 08:23

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-20 12:43

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-19 08:23

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-18 08:41

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-18 08:41

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-18 08:39

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-18 08:38

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-18 08:32

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-17 15:47

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-17 15:38

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-15 14:10

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-14 16:46

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-13 13:43

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-13 09:47

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-12 15:48

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-12 15:27

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-11 13:32

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-11 13:28

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-09-11 11:07

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-08-29 08:07

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-08-23 08:32

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-08-14 13:42

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-08-14 13:07

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-24 11:15

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-07-24 11:14

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.