Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 18 lutego 2019 r.

imieniny: Konstancja, Krystian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: 29 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr LIV/416/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2017 rok
 
 
Uchwała Nr LIV/417/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LIV/418/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
 doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LIV/419/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LIV/420/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału prawa własności do nieruchomości położonej w Ryczowie oznaczonej numerem 333/3
 
 
Uchwała Nr LIV/421/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/395/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2018”
 
 
Uchwała Nr LIV/422/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 
 
Uchwała Nr LIV/423/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LIV/424/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LI/398/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
 
Uchwała Nr LIV/425/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
 
Uchwała Nr LIV/426/2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LIV/427/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a osobą fizyczną
 
 
Uchwała Nr LIV/428/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2017 rok
 
 
Uchwała Nr LIV/429/2018 w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok
 
 
Uchwała Nr LIV/430/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2018-06-29.
Wprowadził do systemu: Piotr Kaczkowski. Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:46:54.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2018-06-29 11:46:54.
czytano: 323 razy, id: 4413
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-07-03
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kaczkowski

2018-06-29
Nowa wiadomość
Piotr Kaczkowski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka