Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 18 lutego 2019 r.

imieniny: Konstancja, Krystian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad oraz projekty uchwał - LIV Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał-kadencja 2014-18 » Porządek obrad oraz projekty uchwał - LIV Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, informuje: 
29 czerwca 2018r. godz.13.00
(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności  42)
odbędzie się LIV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  OGRODZIEŃCU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LII /2018 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 kwietnia 2018r. oraz protokołu nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 maja 2018r.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ogrodzieniec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału prawa własności do nieruchomości położonej w Ryczowie oznaczonej numerem 333/3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/395/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 kwietnia 2018 r. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/398/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi  wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w planach  dochodów, wydatków i przychodów  w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032.
 20. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 22. Wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji

 • 26 czerwca  2018 r. godz. 15.00 odbędzie się: wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Przedmiot posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 • 27 czerwca 2018r godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy

Przedmiot posiedzenia – zgodnie z planem pracy komisji.

 • 28 czerwca 2018r godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Przedmiot posiedzenia – zgodnie z planem pracy komisji.

 • 29 czerwca 2018r godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ogrodzieńcu 

           Przedmiot posiedzenia: Rozpatrzenie skargi oraz temat z planu pracy komisji.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2018-06-22.
Wprowadził do systemu: Piotr Kaczkowski. Data wprowadzenia: 2018-06-22 09:25:48.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2018-06-22 09:25:48.
czytano: 265 razy, id: 4407
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-22
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kaczkowski

2018-06-22
Nowa wiadomość
Piotr Kaczkowski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka