Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecsobota, 21 lipca 2018 r.

imieniny: Daniel, Wawrzyniec

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr LI/390/2018 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec"
 -załączniki do pobrania z linku
 
 
Uchwała Nr LI/391/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości tj. działki nr 2971/5 przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu na czas oznaczony do pięciu lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym
 
 
Uchwała Nr LI/392/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec położonych w obrębach Ogrodzieniec, Podzamcze, Fugasówka na czas oznaczony do pięciu lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym
 
 
Uchwała Nr LI/393/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LI/394/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kiełkowicach od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec
 
 
Uchwała Nr LI/395/2018 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2018”
 
 
Uchwała Nr LI/396/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/376/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu
 
 
Uchwała Nr LI/397/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu
 
 
Uchwała Nr LI/398/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
 
Uchwała Nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
 
Uchwała Nr LI/400/2018 w sprawie skargi z dnia 16 lutego 2017 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2018-03-27.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:00:31.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2018-03-27 10:00:31.
czytano: 160 razy, id: 4361
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2018-04-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2018-03-27
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka