Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad oraz projekty uchwał - LI Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Projekty uchwał-kadencja 2014-18 » Porządek obrad oraz projekty uchwał - LI Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Podtytuł: 27 marca 2018 r.

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, informuje:

 27 marca 2018 r. o godz.15.00

(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42)

odbędzie się LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej, która uzyskała mandat w wyborach uzupełniających w dniu 18.03.2018r. oraz złożenie ślubowania przez radną.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLIX/2018 z dnia 20 lutego 2018r. oraz Nr L/2018 z dnia 6 marca 2018r.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec.-załączniki do pobrania z linku
  - Załącznik nr 3 do Uchwały - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości tj. działki nr 2971/5 przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu na czas oznaczony do pięciu lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec położonych w obrębach Ogrodzieniec, Podzamcze, Fugasówka na czas oznaczony do pięciu lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kiełkowicach od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2018”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/376/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi  wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zawierciańskiego.
 17. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i pytania Radnych.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji

 • w dniu  27 marca 2018 r.  godz. 12.00 odbędzie się: wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Przedmiot posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Projekty uchwał-kadencja 2014-18.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-11-14 09:44

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-03-23 13:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-03-23 12:59

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-03-23 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2018-03-21 09:55

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-03-21 09:55

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-03-21 09:50

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2018-03-20 13:03

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.