Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad oraz projekty uchwał - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał-kadencja 2014-18 » Porządek obrad oraz projekty uchwał - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Podtytuł: 16 maja 2017 r.

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, informuje:

 16 maja 2017r. godz.13.00
(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42)
odbędzie się XXXVIII S E S J A RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2017 oraz protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej „Grodem na Górze Birów”, stanowiącej własność Gminy Ogrodzieniec położonej w obrębie Podzamcze na czas oznaczony do pięciu lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Podzamczu ul. Partyzantów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec w miejscowości Żelazko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a osobą fizyczną.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ogrodzieniec położonej w obrębie Giebło na czas oznaczony powyżej trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1724S ul. Turystyczna w Kiełkowicach Gmina Ogrodzieniec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania związanego z dofinansowaniem utwardzenia pobocza przy drodze powiatowej nr 1722S ul. Ogrodzieniecka w Ryczowie, Gmina Ogrodzieniec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1727S, ul. Młodzieży w Gulzowie, Gmina Ogrodzieniec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1729S ul Leśna, w Mokrusie Gmina Ogrodzieniec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2016r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu za 2016r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planach wydatków w budżecie Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Ldz.1584/2017 z dnia 16.02.2017 Edmunda Bednarza na Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 20. Wnioski i oświadczenia.
 21. Zamknięcie obrad.

Informuje się, że w dniu:

 • 15 maja 2017 godz. 16.00 odbędzie się: wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

Przedmiot posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał dot. sesji Rady Miejskiej.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2017-05-09.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:49:30.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2017-05-09 13:49:30.
czytano: 429 razy, id: 4165
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2017-05-09
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka