Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogrodzieniec, dnia 13.01.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy i Ogrodzieniec

Plac Wolności 25

42-400 Ogrodzieniec

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIII/400/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec” zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 23 stycznia do 20 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 16, w godz.
pon. 8.00 – 17.00, wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30, tel. 32 67 09 708, a także na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. w sali narad Rady Miejskiej, Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec
o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w Kancelarii Urzędu lub na jego adres.

Uwaga powinna zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.


Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

DO POBRANIA:- Plik ZIP (około 580 MB)

(w nowym oknie przeglądarki należy kliknąć w strzałkę pobierania znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie "Pobierz mimo to")

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski


PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec w dniu 09 lutego 2017 roku (w załączniku poniżej)

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-03-08 11:05

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2017-03-08 10:45

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2017-03-08 10:45

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2017-01-23 10:47

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2017-01-12 15:11

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.