Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

AUTOMATYCZNE WYKREŚLENIE Z CEIDG PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU O WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED UPŁYWEM 24 MIESIĘCY

Strona główna » Przedsiębiorcy » AUTOMATYCZNE WYKREŚLENIE Z CEIDG PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU O WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED UPŁYWEM 24 MIESIĘCY

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadziła ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Infolinią (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00).

CEIDG wykreśli (brak decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki) przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

1) w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy. Do czynności automatycznego wykreślenia nie będą miały zastosowania przepisy KPA.

Informacja o automatycznym wykreśleniu z system zostanie przez system przekazana urzędów skarbowych, GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających koncesje, licencje zezwolenia. We wszystkich postępowaniach w zakresie wykreślenia przedsiębiorcy z powodu upływu 24 m-cy zawieszenia, zgonu oraz z tytułu orzeczonego zakazu - wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowane zostaną już nowe rozwiązania, czyli wykreślenie nastąpić ma w drodze czynności materialno-technicznej. System, więc z automatu powinien wykreślać nie tylko nowe sprawy. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (brak decyzji o wykreśleniu ministra właściwego do spraw gospodarki) termin wykreślenia będzie zależał tylko i wyłącznie od samego przedsiębiorcy. Po dopisaniu przez KRS do CEIDG informacji o przekształceniu, przedsiębiorca sam w dowolnym terminie może złożyć wniosek o wykreślenie ze wskazaniem daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Infolinią (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00). Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2016-08-22.
Wprowadził do systemu: Marta Ross. Data wprowadzenia: 2016-08-22 15:08:08.
Zatwierdził do publikacji: Marta Ross. Data publikacji: 2016-08-22 15:08:08.
czytano: 1649 razy, id: 4025
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-08-22
Aktualizacja wiadomości
Marta Ross

2016-08-22
Nowa wiadomość
Marta Ross

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka