Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Podtytuł: Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 Ogrodzieniec, dnia 04.02.2005r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO)

 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec


CPV – 66.00.00.00-0

Termin realizacji: 16.03.2005r. – 15.03.2010r.

Kryteria wyboru oferty:

* Koszt obsługi bankowej - 60%
* Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych na rachunku bieżącym - 10%
* Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym - 10%
* Oprocentowanie środków na lokacie automatycznej - 10%
* Oprocentowanie lokat terminowych 1, 3, 6 miesięcy - 10%


Od oferentów przystępujących do przetargu wymagane jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu można odebrać w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w Referacie Księgowości (pokój 31) w dniach pracy Urzędu w terminie do 21.02.2005 r.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Kuźniak Anna – tel. 67 32 121-3 wew. 131 /udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia/
Gąkowska Jolanta – tel. 67 32 121-3 wew. 134 /udzielanie informacji dotyczących procedury postępowania/

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w Sekretariacie (pokój 22), w terminie do 21.02.2005 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.02.2005 o godz. 10.30 w sali narad Rady Miejskiej, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42.
 

Informacje

Rejestr zmian

2005-02-04 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.