Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Kompetencje Rady Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Kompetencje Rady Gminy » Kompetencje Rady Gminy

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy na okres 4 lat licząc od dnia wyborów.

3. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz stałe i doraźne komisje Rady.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach, w przepisach wykonawczych i w niniejszym Statucie.

4. Do właściwości Rady należą sprawy określone ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisy szczegółowe.

5. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisje Rewizyjną .

Informacje

Rejestr zmian

2004-10-04 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.