Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecsobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Sprawa: Wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. 23, tel. (032)6709718, 6709700 wew.718, e-mail: usc@ogrodzieniec.pl

Strona główna » Spis spraw » Sprawy obywatelskie » Sprawa: Wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. 23, tel. (032)6709718, 6709700 wew.718, e-mail: usc@ogrodzieniec.pl

Rodzaj sprawy: Wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. 23, tel. (032)6709718, 6709700 wew.718, e-mail: usc@ogrodzieniec.pl

Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu. 2. Pełnomocnictwo od osoby uprawnionej do otrzymania odpisu lub zaświadczenia. 3. Dokumenty potwierdzające interes prawny do otrzymania odpisu lub zaświadczenia.

Miejsce odbioru: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. 23

Opłaty: - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego opłata wynosi 22,00 zł; - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego opłata wynosi 33,00 zł; - za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących danej osoby 24 zł; - za zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł.; - za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego opłata wynosi 24,00 zł; Pobranie lub zwolnienie z poboru opłaty skarbowej uzależnione jest od celu do jakiego wnioskodawca wykorzysta odpis aktu. Opłata skarbowa na rachunek Gminy Ogrodzieniec: 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Termin załatwienia: Niezwłocznie po wprowadzenia aktu do rejestru stanu cywilnego przez właściwy urząd stanu cywilnego

Tryb odwoławczy: Nie ma zastosowania.

Uwagi: O wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz osoba, która wykaże swój interes prawny. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej: Dz.U. z 2006r Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

Treść: 1.Wniosek o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego z ksiąg stanu cywilnego (do wydruku w załączniku poniżej). 2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (do wydruku). 3.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących danej osoby (do wydruku)

Zatwierdził: Rafał Szlachta


Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontrola@ogrodzieniec.pl.
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec-realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - wprowadza KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ dla obszaru przetwarzania danych osobowych w przedmiotowej sprawie:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2004-11-23 14:34:39.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2004-11-23 14:34:39.
czytano: 5961 razy, id: 2171
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-25
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2016-02-24
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2015-12-18
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2012-01-31
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2010-07-30
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-06-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-04-05
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-03-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-03-20
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-03-20
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2004-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2004-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2004-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2004-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2004-11-23
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka