Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC

Wyświetl stronę główną » Przetargi » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC

Ogrodzieniec 6.08.2003rOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO


1.Zamawiający :
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25, 42 – 440 Ogrodzieniec, tel. 032 6732122 wew. 139.
2.Pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami :
Muc Jerzy – dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Ogrodzieńcu. Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach od 8.00 do 15.00.
3.Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
4.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na “Zakup i dostawę węgla do szkół podstawowych na terenie Gminy Ogrodzieniec “
5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia – od września 2003r do kwietnia 2004 r.
7.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
Cena - 100 %
8.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 39.
9.W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 25, pok. 39 w terminie do 27 sierpnia 2003r do godziny 9.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2003r o godzinie 9.30 w siedzibie zamawiającego.

Informacje

Rejestr zmian

2003-09-23 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2003-08-07 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2003-08-07 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2003-08-07 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2003-08-07 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.