Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Jedno okienko- nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Jedno okienko- nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Szanowny Przedsiębiorco,

Znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej od 31 marca 2009 roku wprowadziła zasadę „jednego okienka” w procesie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
W celu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do
1. Skorzystania z karty usługi:
Rejestracja działalności gospodarczej, zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej

2. Wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług właściwej terytorialnie gminy. Wniosek przeznaczony jest do: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, a także zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Formularz został opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki z zaznaczeniem, ze:
…usługa będzie rozwijana, tak by docelowo umożliwić także automatyczną komunikację w postaci elektronicznej pomiędzy zainteresowanymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w procesie. Modyfikowane będą także formularze, biorąc pod uwagę zgłoszenia i uwagi usługodawców oraz ich klientów.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do dokonania ww. czynności niewymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ww. platformie. Dodatkową zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu mogą wnioskować o wydanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.

Opis procedury:

1. Aby założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję „załóż konto” i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą.
2. Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie w katalogu usług, w liście usług według podziału terytorialnego, odpowiedniego formularza, wg schematu:
a. Katalog usług
b. Wyszukiwanie zaawansowane
Z list rozwijanych wybrać:
- województwo śląskie
- Ogrodzieniec (miasto) i kliknąć DODAJ
c. kliknij SZUKAJ na dole ekranu
d. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3. Pola w formularzu opatrzone są pomocą kontekstową co ułatwia wypełnienie pól.
Podpowiedzi dostępne są po kliknięciu na znak zapytania umieszczonego po prawej stronie danego pola. W przypadku błędnego wypełnienia bądź pominięcia obowiązkowego pola pojawi się czerwony wykrzyknik „!”, informujący o zaistniałej nieprawidłowości, którą należy poprawić.

4. W przypadku chęci otrzymania na elektroniczną skrzynkę podawczą zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i, lub zaświadczenia o nadaniu nr Regonu w postaci elektronicznej należy zaznaczyć odpowiednią opcję - check box.

5. Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych danych, należy zapisać dokument posługując się przyciskiem „zapisz” (funkcje obsługujące formularz znajdują się w górnej części okna usługi).

6. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, z weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, należy podpisać zwizualizowany wniosek, co umożliwia przycisk „podpisz”.

7. Prawidłowo wypełniony dokument należy wysłać przy pomocy przycisku „wyślij”.

Wykonując kolejno wyżej zamieszczone kroki dokument zostanie dostarczony na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu w Ogrodzieńcu Ze względu na 30 minutowy czas trwania sesji, sugerujemy okresowe zapisywanie dokumentu za pomocą przycisku „zapisz.”

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Po wydaniu przez organ gminy postaci elektronicznej (na prośbę przedsiębiorcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także po wydaniu przez urząd statystyczny elektronicznego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, oba dokumenty zostaną przesłane na skrytkę ePUAP przedsiębiorcy. Wnioskodawca potwierdza otrzymanie każdego z zaświadczeń w postaci elektronicznej, podpisując w pierwszej kolejności wygenerowane na ePUAP Urzędowe Poświadczenie Odbioru kierowane do urzędów.

Umieszczone na stronie głównej ePUAP, w zakładce pomoc, instrukcje użytkownika umożliwią Państwu swobodnie poruszanie po platformie.

Wsparcie merytoryczne w zakresie składania wniosku EDG-1 w formie elektronicznej dla potencjalnych przedsiębiorców udzielane będzie przez pracownika Urzędu: P. Marta Ross pod numerem telefonu: 032-6709714, email: m.ross@ogrodzieniec.pl

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl  uruchomiona została zakładka „Jedno okienko”. Pod wskazanym adresem zamieszczone są m.in.: Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 oraz Poradnik dla Gmin, w którym znajdziecie Państwo praktyczne porady na temat trybu składania i rozpatrywania wniosku oraz przekazywania danych z wniosków innym organom. Pod wskazanym adresem będą pojawiały się najnowsze informacje oraz dokumenty związane z procedurami prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Spis spraw.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2011-11-07 13:39

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-09-12 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-04-15 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.